VI i media

Fler nyheter

AKTUELLT

Fler nyheter
  • 2016-02-04 Leapfrogs låter studenter testa sin affärsidé Har du en idé som du gått och tänkt på? Önskar du kunde jobba heltid med den för att se om den faktiskt kan lyfta? Leapfrogs ger dig 27 000 kr för heltidsarbete på din idé under juni-augusti. Ansök innan 20 mars!
  • 2016-01-19 Climate-KIC acceleratorprogram Har du en affärsidé kopplad till klimatförändringar? Climate KICs acceleratorprogram ger dig kunskap, verktyg och upp till 125 000 euro i stöd. Ansök innan 1 februari.  
  • 2016-01-15 Sten K Johnsons Stiftelse utlyser stipendier Har du en idé - en annorlunda idé, en idé som inte följer givna mönster eller håller sig inom de givna ramarna? Sök stipendie! Sten K Johnsons Stiftelse främjar nya idéer inom utbildning, bildning, musik, litteratur, teknik, medicin och...